Nuoriso-osasto

Palokuntanuorten joka kesäinen koulutusleiri.

Palokunnassa on kaksi eri osastoa nuorille. Varhaisnuoret, joihin kuuluvat kaikki 7-10 -vuotiaat nuoret, sekä nuoret joihin kuuluu 10-16 vuotiaat nuoret. Molemmilla on harjoitukset samaan aikaan, mutta eri aiheet. Ajat vaihtelevat. Kaikki nuoret otetaan ilomielin mukaan toimintaan.

Palokunnan nuoriso-osaston toiminnan tavoitteena onkin saada  7-16-vuotiaita nuoria palokuntatyöhön, innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi, kehittymään vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi sekä turvaamaan palokunnan toiminnan jatkuvuus uutena henkilöstönä.

Nuoriso-osaston koulutustoiminnan tavoitteena on valmentaa nuoria siten, että he myöhemminkin voisivat omaksua helposti varsinaisen palokuntakoulutuksen ja kehittyä osaaviksi palokuntalaisiksi.

Koulutustoimintaan kuuluvat osaksi seuraavat osa-alueet:

1) Palokuntalaistietojen ja -taitojen antaminen ja opettaminen
2) Yleisten kansalaistietojen lisääminen
3) Rehdin ja epäitsekkään palokuntahengen luominen ja kasvattaminen
4) Fyysisten voimien ja kunnon kehittäminen pelastustoiminnan tarvetta vastaavaksi

Koulutus on ikäkehityksen mukaisesti nousujohteisesti etenevää. Pelastusalan tietoja ja taitoja sekä kodin paloturvallisuutta opetetaan oppitunneilla, kursseilla, leireillä ja kilpailuissa. Koulutuksessa pyritään mahdollisimman turvallisiin ja nuorta kiinnostaviin työtapoihin.

Edellytyksenä nuoriso-osaston jäsenyyteen on 7-16 vuoden ikä sekä huoltajan kirjallinen suostumus. Nuoriso-osaston johtaja ottaa vastaan uudet jäsenet harjoitusten yhteydessä sekä myös muina aikoina.

Normaalien viikkoharjoitusten lisäksi osasto kokoontuu erillisiin kilpailuharjoituksiin ja leireille erittäin aktiivisesti. Vuosittain osallistumme Kaakkois-Suomen palokuntanuorille tarkoitetulle koulutusleirille, sekä joka neljäs vuosi valtakunnalliselle suurleirille. Näiden leirien lisäksi palokunnan nuorimmille järjestetään viikonloppuleiri palokunnan mökillä.

Kilpailuihin palokuntanuoret osallistuvat aktiivisesti. Palokuntanuorille tarkoitettuja kilpailuja järjestetään niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Vuosittain olemme kilpailleet eri puolilla Suomea vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2011 Rescue Race:ssa tulimme kuudennelle sijalle.