Hallinto

Palokunnan sääntöjen mukaisesti yhdistyksen käytännön asioista vastaa palokunnan hallitus, johon kuuluu palokunnan puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen muut jäsenet valitaan palokunnan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat palokunnan asioiden hoitaminen palokunnan sääntöjen ja yleisten kokousten päätösten mukaisesti. Palokunnan hallitus huolehtii palokunnan toiminnan kehittämisestä, valmistelee palokunnan kokouksiin kuuluvat asiat. Hallitus kutsuu palokunnan kokoukset koolle. Hallitus valvoo ja vastaa palokunnan henkilöstön koulutuksesta sekä vastaa palokunnan kalustosta ja sen kunnossapidosta. Lisäksi hallitus hyväksyy palokunnan uudet jäsenet ja suorittaa mahdolliset jäsenten erottamiset. Palokunnan hallitus tekee myös kunnia- ja muut merkkiehdotukset, sekä esitykset yleiselle kokoukselle kunniajäseniksi kutsuttavista. Palokunnan hallitus vastaa yhdistyksen taloudellisesta tilasta.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024:

Puheenjohtaja: Marko Pousi
Varapuheenjohtaja: Jesse Heino
Sihteeri: Olli Ahvo
Rahastonhoitaja: Juha Hoffren (ulkopuolelta)
Saku Valkonen
Raija Kontunen
Antti Kaarna
Veeti Lampinen
Emma Skippari-Ruotsalainen
Vesa Partanen