Hälytysosasto

Vipukilpailu 2014

Hälytysosasto vastaa palokunnan operatiivisesta toiminnasta. Palokuntasopimuksessa Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa on sovittu palokunnan suorittavan hälytysosaston henkilöstön koulutuksen riittävyyden ja käytössä olevan kaluston mukaan lähes kaikkia pelastusyksikön perustehtäviä. Lisäksi erityistehtäviimme kuuluvat tieliikenteenohjaus ja vaahtoyksikkö vaarallisen aineen onnettomuuksiin.

Sopimuksen mukaisesti palokunta miehittää 10 minuutin kuluessa hälytyksestä pelastusyksikön vähintään vahvuudella esimies ja kolme yksikön jäsentä (1+3). Toiminta-alueena on pääsääntöisesti Lappeenrannan lähialueet, mutta tarvittaessa koko Etelä-Karjalan pelastustoimialue.

Kuopion hätäkeskus hälyttää palokunnan pelastustehtäviin erikseen laadittujen vastemääritysten pohjalta tai päivystävän päällystöviranhaltijan sitä erikseen pyytäessä. Tieliikenteenohjaustehtäviin voi hälytyksen toimeksiantaa myös poliisi.

Hälytysosastoon voi palokunnassa kuulua 16 vuotta täyttänyt perehdyttämiskurssin suorittanut henkilö. Hälytystehtäviin mukaan päästäkseen on oltava suorittanut pelastuslain määrittämä vähimmäiskoulutus (sammutustyökurssi), mutta alle 18 -vuotias hälytysosaston jäsen pääsee osallistumaan hälytystehtäviin rajoitetusti, työsuojelumääräysten ehdoilla ja palokuntamme osalta tehtävää johtavan ryhmänjohtajan luvalla.

Harjoitusohjelmat laaditaan päällystön ja alipäällystön toimesta 4 kertaa vuodessa. Harjoitukset pitävät sisällään palokunnan perustehtäviin liittyviä aiheita. Viikkoharjoitusten lisäksi pidetään muutaman kerran vuodessa ylimääräisiä harjoituksia, joissa pääsääntöisesti harjoitellaan savusukellustekniikkaa.
Viikkoharjoitusten ulkopuolella on palokuntalaisilla mahdollisuus pitää yllä fyysistä kuntoaan paloasemalla olevalla kuntosalilla. Salia on varusteltu laitekannaltaan mahdollisimman monipuoliseksi.

Hälytysosasto harjoittelee maanantaisin alkaen klo 18:00.

Palokunnan hälytysosastoon tarvitaan koko ajan uusia henkilöitä, jotta pystyisimme varmistamaan toimintamme ja täyttämään velvoitteemme moitteettomasti. Mikäli kiinnostusta toimintaamme kohtaan heräsi, ota yhteyttä yhteystiedot sivulla mainittuihin hälytysosaston toimihenkilöihin tai tule käymään!